Eвceй Бeльмecoв (bell_mess) wrote,
Eвceй Бeльмecoв
bell_mess

Category:

Георгий Димитров - Сталину. 1944-й год.

Без перевода, на болгарском языке:

Писмо от Георги Димитров до Й. В. Сталин и В. М. Молотов
Москва, 22 септември 1944 г.

Пристигналият в Москва на 20 септември т.г. члeн на Политбюро на ЦК на БКП и член на българската правителствена делегация при маршал Толбухин др. Димитър Ганев е упълномощен да информира за събитията в България и за дейността на Комунистическата партия и Отечествения фронт, а така също да постави и изясни тук следните най-важни и спешни въпроси:

1. Българските войскови части в Сърбия и Македония, реорганизирани и с ново командване, получиха заповед от новото правителство да се сражават заедно с частите и партизанските отряди на Народно-освободителната армия на маршал Тито срещу немците. Съгласно тази заповед, българските части вече водят боеве с немско-фашистките войски. Представители на Югославската народно-освободителна армия обаче настояха за извеждането на българските войскови части на българска територия.
Нашата партия и правителството на Отечествения фронт преценяват, че в днешната обстановка, когато българските войски се сражават срещу немските войски, извеждането на българските части би било изгодно само за немците. Затова молят за помощ за урегулиране на въпроса за съвместните действия на българските войски и югославската Народно-освободителна армия във войната срещу немските разбойници.

2. Досега не е регулиран въпросът за котировката на съветската рубла към българския лев. Има най-различни и произволни норми в този смисъл. Това обстоятелство дава възможност за злостна спекулация в ущърб на интересите на населението и се използва с враждебни цели от германските агенти и фашистките врагове на правителството на Отечествения фронт. Молбата е да се ускори регулирането на въпроса за курса на съветската рубла в България.

3. По българското черноморско крайбрежие засега е забранен риболовът. За голяма част от селата риболовът е единственото средство за съществуване. Заедно с това ежедневната загуба на около 100 тона риба много затруднява продоволственото положение на значителна част от населението. Молбата е съветското правителство да разреши този риболов.

4. ЦК на Комунистическата партия и правителството молят да се даде на българското правителство да осъществи своите прерогативи в заетите от Червената армия територии. Всичко, което е необходимо за удовлетворяване на нуждите на Червената армия - освободителка, българското правителство, разбира се, е готово да осъществи чрез своите органи по места.

5. Известни са редица случаи на насилие по отношение на местното население на завзетите територии от някои военнослужащи от тиловите части на Червената армия. Така например:

а/ произволно се отнемат от местното население работен добитък, каруци, хранителни продукти, без знанието на местната власт и без да се оформи по съответен начин изземването на животните и хранителните продукти.

б/ произволно се изземват държавните и частните граждански превозни средства и смазочни масла. Това води до срив на есенната сеитба.

в/ някои военнослужащи в пияно състояние нахлуват през нощта в частни домове в градовете и селата, грабят, а в някои случаи изнасилват жени и убиват мъже. В село Див Дядово, Шуменски район е убит заедно с други и член на Комунистическата партия.

Доколко такива произволни действия внасят голям смут сред населението, което с неописуема радост и израз на дълбоко щастие среща братската Червена армия, и от друга страна се използват по злостен начин от враговете на българския народ и на Съветския съюз, молбата е да са направи всичко възможно за тяхното прекратяване.

Г. Димитров

На рассматриваемый момент времени Георгий Димитров имел советское подданство, возглавлял отдел международной информации при ЦК ВКП(б) и являлся депутатом Верховного Совета СССР.

Из сборника документов "БКП, Коминтернът и македонският въпрос", Главно управление на архивите при Министерски съвет, София, 1999, стр. 1118
Tags: документ эпохи, историческое
Subscribe

promo bell_mess march 27, 2014 15:29 89
Buy for 100 tokens
Ну вот паззл и сложился... ПРЕАМБУЛА 19 марта 23:13 Генерал-майор ФСБ РФ в отставке Евгений Лобачев рассказал Pravda. Ru, как и когда Россия сможет вступиться за народного губернатора Донбасса Губарева — Удастся ли вытащить, спасти "народного губернатора" Донбасса Павла…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments